Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-07-15 जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गर्ने सम्बन्धमा
2 2018-07-14 आधारभूत तह समेतलाई थप शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान
3 2018-07-14 कुनैपनि शिक्षक दरवन्दि तथा राहत अनुदान नपाएका विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान
4 2018-07-11 SEE को पुरक परिक्षाका परिक्षार्थीहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धी निर्देशन
5 2018-07-11 परम्परागत शिक्षा सम्बन्धी स्थानिय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई अनुरोध
6 2018-07-10 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धमा
7 2018-07-10 संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ छात्रवृत्ति कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध
8 2018-07-09 सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा
9 2018-07-09 थप निकासा सम्बन्धमा
10 2018-07-06 शिक्षक अनुदान वितरणका आाधारहरु
11 2018-07-06 बेरुजु फर्छौट सम्बन्धमा
12 0000-00-00 प्रविधिक धारका विद्यालय (कक्षा ९-१२) का लागि क्रमागत तथा छुट रकम निकासा विवरण सम्बन्धमा
13 2018-07-05 सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक धार तर्फको कक्षा ११ थप गर्ने अनुमति सम्बन्धमा
14 2018-07-03 अभिभावक शिक्षा सहजकर्ताका लागि सन्दर्भ सामग्री
15 2018-07-03 अभिभावक शिक्षा चित्रात्मक कार्ड प्रयोगकर्ताका लगि सन्दर्भ सामग्री
16 2018-07-03 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विद्यार्थी संगठन विच सहमति पत्र
17 2018-07-02 चाइनिज स्वयमसेवक परिचालनको लागि विद्यालय सूचिकृत गर्ने सम्बन्धि सूचना
18 2018-07-02 बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धमा
19 2018-06-25 संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ को छात्रवृत्ति सम्बन्धमा
20 2018-06-25 SEE Result 2074 Has Been Published !!! एसईईको नतिजा  प्रकाशित ।

Our Offices