Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-07-19 स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाका लागि सिफारिस पठाइएको ।
2 2019-07-19 प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा सबै प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध ।
3 2019-07-16 बाढीबाट भएकाे क्षतिकाे विवरण पठाउने बारे ।
4 2019-07-16 विद्यालय भवन निर्माण अनुदान थप
5 2019-07-15 नमुना विद्यालय विकासका लागि छनौट गरिएका विद्यालयहरुको सूची
6 2019-07-14 स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानकोरूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरी पठाइएको थप बजेट सहितको कार्यक्रम को.ले.नि.का स‌ंग समन्वय गरि निकासा हुन
7 2019-07-14 शहिद तथा द्वन्द्वपिडित परिवारका छाेराछाेरीहरुलाई छात्रबृत्ति वितरण सम्बन्धमा
8 2019-07-14 अस्थायी शिक्षाकले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी अन्तिम ताकेता
9 2019-07-14 कक्षा ९ मा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालनका लागि शिक्षण सहयाेग अनुदान सम्बन्धमा ।
10 2019-07-12 थप बजेट तथा शिक्षण सिकाई सहयाेग अनुदान सम्बन्धमा ।
11 2019-07-09 विद्यालय छनौट सम्बन्धमा ।
12 2019-07-09 रकम निकासा सम्बन्धमा ।
13 2019-07-08 शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन २०५८
14 2019-07-08 अनुदान सम्बन्धी सूचना
15 2019-07-08 शिक्षकको वैयक्तिक तथा नोकरी विवरण फारम पठाउने सम्बन्धमा
16 2019-07-08 कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित स‌ंस्थागत विद्यालयको कक्षा/तह थप सम्बन्धमा
17 2019-07-02 असार १६ गतेकाे अङ्कमा गोर्खापत्रमा प्रकासित शैक्षिक सुचना
18 2019-07-01 शैक्षिक वर्ष २०७६ बाट कक्षा ९ देखि प्राविधिक धार सञ्चालन सम्बन्धमा
19 2019-07-01 पढाई सीप विकासका लागि न्यूनतम प्याकेज कार्यान्वयन सम्बन्धमा
20 2019-06-30 Social Management Framework for SSDP

Our Offices