Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-08-31 कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७४/०७५
2 2017-08-17 राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगिता सम्बन्धमा
3 2017-08-15 बाढी/पहिरोबाट प्रभावित विद्यालयहरुको क्षतिको आङ्कलन गरी पटनपाठनलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा
4 2017-08-13 वाढी/पहिरोबाट जिल्लाका विद्यालयमा पुग्न गएको क्षतिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना
5 2017-08-04 प्रगति विवरण वुझाउने वारे
6 2017-08-01 कक्षा ११ र १२ को अनुमति तथा विषय थप विवरण उपलब्ध गराई दिने वारे
7 2017-08-01 कक्षा १२ को अनुमति सम्बन्धमा
8 2017-07-27 कार्यान्वयन सम्बन्धमा
9 2017-07-25 कक्षा ११ को छात्रवृत्ति छनोट परिक्षामा उत्तिर्ण विद्यार्थीहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धमा
10 2017-07-21 हट् घोडा हट्
11 2017-07-21 सुरजको साइकल
12 2017-07-21 बुद्धिमान लोखर्के
13 2017-07-21 बाँदर बन्ने रहर
14 2017-07-21 जुली र लिली
15 2017-07-19 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (९-१२) सन्दर्भमा जिशिकाहरुलाई निर्देशन
16 2017-07-18 आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा
17 2017-07-18 विद्यालयको नाम परिवर्तन,स्थान परिवर्तन र विद्यालय गाभ्ने सम्बन्धमा
18 2017-07-14 आ.ब. २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगती प्रतीवेदन पठाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
19 2017-07-14 स्रोत केन्द्र / स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा
20 2017-07-13 नमुना विद्यालयको अनुदान सम्बन्धमा