Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-04-10 स्थायी नियूक्ति र पदस्थापन सम्बन्धी सबै समन्वय इकाईहरुलाई सूचना
2 2019-04-10 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७४ ( पहिलो संशोधन, २०७५)
3 2019-04-08 अस्थायी शिक्षकको सुविधा सम्बन्धी विवरण संकलन गर्ने सम्बन्धी सूचना
4 2019-04-07 नमुना विद्यालयहरुकाे बजेट सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुलाइ अनुराेध
5 2019-04-04 यूनिसेफ तर्फको पुकुवा सम्बन्धी सूचना
6 2019-04-02 विवरण पठाउने सम्बन्धि समन्वय इकाईहरुलाई सूचना
7 2019-03-29 स्वयमसेवी सामाजिक अभियन्ताकाे सूची तयार गर्ने सम्बन्धि सूचना
8 2019-03-28 अस्थायी शिक्षकहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी सूचना
9 2019-03-26 पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी सूचना
10 2019-03-26 बुढानिलकण्ठ विद्यालयको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
11 2019-03-22 निर्णय कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
12 2019-03-19 तलव भत्ता सम्बन्धी सबै समन्वय इकाईहरुलाई सूचना
13 2019-03-15 नमूना विद्यालय छनौट सम्बन्धी सूचना
14 2019-03-15 स्पष्ट पारिएकाे सम्बन्धमा
15 2019-03-10 निर्देशन सम्बन्धमा
16 2019-03-12 सुविधा लिने शिक्षक सम्बन्धी सबै समन्वय इकाइहरुलाई सुचना
17 2019-03-12 सुविधा लिने शिक्षक सम्बन्धी सबै समन्वय इकाइहरुलाई सुचना
18 2019-03-10 सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुलाई अख्तियारी सम्बन्धी सूचना
19 2019-03-06 सबै समन्वय इकाईहरुलाई बरबुझारथ गर्ने/ गराउने सम्बन्धी सूचना
20 2019-02-27 साक्षर नेपाल सम्बन्धी अवधारणा पत्र

Our Offices