Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-11-09 डिजाइन ड्रइङ्ग (पहाड तथा हिमाल) सम्बन्धमा
2 2017-11-09 डिजाइन ड्रइङ्ग (तराई) सम्बन्धमा
3 2017-08-28 राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस २०७४ मनाउने सम्बन्धमा
4 2017-08-28 कक्षा ११, १२ को अनुमति तथा विषय थप विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा
5 2017-08-25 राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०७४ का सन्दर्भमा USHA MEDIA प्रा लि मार्फत गरिने कविता प्रतियोगिताको जरुरी सूचना
6 2017-08-23 पा‍पु क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
7 2017-08-22 स्थानीय तहमा खटाइएका शिक्षा सेवाका कर्मचारी हाजिर हुन जाने बारेको शिक्षा मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना
8 2017-08-21 अख्तियारी सच्याइएको सम्बन्धमा
9 2017-08-31 कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७४/०७५
10 2017-08-17 राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगिता सम्बन्धमा
11 2017-08-15 बाढी/पहिरोबाट प्रभावित विद्यालयहरुको क्षतिको आङ्कलन गरी पटनपाठनलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा
12 2017-08-13 वाढी/पहिरोबाट जिल्लाका विद्यालयमा पुग्न गएको क्षतिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना
13 2017-08-04 प्रगति विवरण वुझाउने वारे
14 2017-08-01 कक्षा ११ र १२ को अनुमति तथा विषय थप विवरण उपलब्ध गराई दिने वारे
15 2017-08-01 कक्षा १२ को अनुमति सम्बन्धमा
16 2017-07-27 कार्यान्वयन सम्बन्धमा
17 2017-07-25 कक्षा ११ को छात्रवृत्ति छनोट परिक्षामा उत्तिर्ण विद्यार्थीहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धमा
18 2017-07-21 हट् घोडा हट्
19 2017-07-21 सुरजको साइकल
20 2017-07-21 बुद्धिमान लोखर्के

Recent News

Our Offices