Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-05-29 सामुदायिक विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान वितरण सम्बन्धी पुनः जारी सूचना
2 2019-05-29 विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाकाे सूचना
3 2019-05-29 हेटौंडामा सञ्चालन हुने बेरूजू फर्छ्यौट गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धी सूचना
4 2019-05-27 बुटवलमा सञ्चालन हुने बेरूजू फर्छ्यौट गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धी सूचना
5 2019-05-26 सामुदायिक विद्यालयलाई दिने एकमुष्ट अनुदान कार्यविधि
6 2019-05-26 नमुना विद्यालय विकास एव‌ं सञ्चालन निर्देशिका -२०७५
7 2019-05-17 अस्थायी शिक्षकको सुविधाका लागि विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
8 2019-05-15 जेठ १ गतेको गोर्खापत्रमा प्रकाशित शैक्षिक सूचना
9 2019-05-07 अस्थायी शिक्षकको सुविधा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
10 2019-05-07 सामुदायिक विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान सम्बन्धी सूचना
11 2019-05-06 शिक्षकको स्थायी नियूक्ति र पदस्थापना सम्बन्धमा
12 2019-05-05 शिक्षक सरुवा सम्बनधी सूचना
13 2019-04-27 शिक्षक सेवा आयोगद्वारा खुल्ला तर्फ माध्यमिक तृतीयको अर्थशास्त्र सबै र कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा केहीको नतिजा प्रकाशन
14 2019-04-26 शिक्षक सेवा आयोगद्वारा खुल्ला तर्फ माध्यमिक तहको ५ वटै क्षेत्रका केही विषयको नतिजा प्रकाशन
15 2019-04-25 विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने सम्बन्धी सूचना
16 2019-04-22 विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७६ को आदर्श वाक्य: "सबै बालबालिका विद्यालय पठाऔं, नेपाललाई शिक्षितको देश बनाऔं "
17 2019-06-19 शैक्षिक सत्र २०७६ देखि कक्षा ९ मा प्राविधिक धार सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
18 2019-04-21 सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीता सम्बन्धी सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई सूचना
19 2019-04-21 सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीता सम्बन्धी सम्बन्धित स्थानीय हतहरुलाई सूचना
20 2019-04-19 करारमा शिक्षक भर्ना सम्बन्धी सूचना

Our Offices