विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू असोज १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका


Attached Documents
Title Size Type View Download
TT1 704 Kb image/jpeg View Download
TT2 790 Kb image/jpeg View Download
TT3 860 Kb image/jpeg View Download
TT4 868 Kb image/jpeg View Download
TT5 593 Kb image/jpeg View Download
TT6 582 Kb image/jpeg View Download
TT7 679 Kb image/jpeg View Download

Recent News

Our Offices