तराई मधेशका दलित, मुश्लिम तथा पिछडा वर्गका छात्राकालागी छात्रवृत्ति विरतणसम्बन्धि कार्यविधि,२०७२ प्राप्त गर्न डाउनलोड गर्नुहोला ।

 तराई मधेशका दलित, मुश्लिम तथा पिछडा वर्गका छात्राकालागी छात्रवृत्ति विरतणसम्बन्धि कार्यविधि,२०७२ प्राप्त गर्न डाउनलोड गर्नुहोला ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Madhesi_schlor_karyabidhi_Asar_29 33 Kb application/pdf View Download