विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सन्देशमुलक श्रव्य/श्रव्य दृश्य सामग्री २०७५ प्रसारण सम्बन्धमा

श्रव्य डाउनलोड  गर्न Audio मा क्लीक गर्नुहोस- Audio

श्रव्य दृश्य डाउनलोड  गर्न Video मा क्लीक गर्नुहोस- Video


Attached Documents
Title Size Type View Download
श्रव्य/श्रव्य दृश्य सामग्री प्रसारण सम्बन्धमा 192 Kb image/jpeg View Download