शैक्षिक सत्र २०७५ मा यहाँहरुले भर्ना गर्नु/गराउनु भएको बालबालिकाको विवरण online भर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस

Form update गर्न Online form मा क्लिक गर्नुहोस्