क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय एवम विद्यालयलाई शिक्षा विभागको अनुरोध प्राप्त गर्न डाउनलोड गर्नुहोस ।

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय एवम विद्यालयलाई शिक्षा विभागको अनुरोध प्राप्त गर्न डाउनलोड गर्नुहोस ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
appeal_of_doe05042015125452 556 Kb application/pdf View Download

Our Offices