शिक्षक सेवा आयोगले मिति २०७५।०८।१० गते प्रकाशन गरेको निम्न माध्यमिक तहको लिखित परीक्षाको नतिजा

शिक्षक सेवा आयोगले  मिति २०७५।०८।१० गते प्रकाशन गरेको निम्न माध्यमिक तहको लिखित परीक्षाको नतिजा

फाइल १: अस्थायी शिक्षकहरुले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी भएको परीक्षााको सवै क्षेत्र र वि न को गणित विज्ञान विषयको नतिजा प्रकाशीत 

फाइल २: अस्थायी शिक्षकहरुले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी भएको परीक्षााको मध्यमाञ्चल क्षेत्रको सवै वि न को गणित विषयको नतिजा प्रकाशीत 

फाइल ३: अस्थायी शिक्षकहरुले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी भएको परीक्षााको पुर्वाञ्चल क्षेत्रको सवै वि न को गणित विषयको नतिजा प्रकाशीत


Attached Documents
Title Size Type View Download
db7c4cff7235277f715bda508522f47d 109 Kb application/pdf View Download
63d9276735773e7d82591b8c2b145bdd 171 Kb application/pdf View Download
55eaca5b555158b419b7e52dbaba68fd 150 Kb application/pdf View Download