शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७५।०८। २० गते प्रकाशन गरेको प्राथमिक तहको नतिजा

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७५।०८। २० गते प्रकाशन गरेको  प्राथमिक तहको नतिजा 


Attached Documents
Title Size Type View Download
8.Final_compile_Written_result_Primary_Sanshuwashava0750820.pdf 183 Kb application/pdf View Download
9.Final_compile_Written_result_Primary_Bajura0750820_.pdf 147 Kb application/pdf View Download
10.Final_compile_Written_result_Primary_Darchula0750820.pdf 148 Kb application/pdf View Download
14.Final_compile_Written_result_Primary_Bhojpur0750820.pdf 194 Kb application/pdf View Download
13.Final_compile_Written_result_Primary_Accham0750820.pdf 183 Kb application/pdf View Download
12.Final_compile_Written_result_Primary_Therthum0750820.pdf 176 Kb application/pdf View Download
11.Final_compile_Written_result_Primary_Bajhang0750820.pdf 167 Kb application/pdf View Download