शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७५।०८। २७ गते प्रकाशन गरेको प्राथमिक तहको नतिजा

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७५।०८। २७ गते प्रकाशन गरेको  प्राथमिक तहको नतिजा 


Attached Documents
Title Size Type View Download
60. Final_compile_ Written_result_ Primary_Kapilbastu0750827.pdf 154 Kb application/pdf View Download
59. Final_compile_ Written_result_ Primary_Rupandehi0750827.pdf 199 Kb application/pdf View Download
58. Final_compile_ Written_result_ Primary_Gulmi0750827.pdf 224 Kb application/pdf View Download
56. Final_compile_ Written_result_ Primary_Napalparasi 0750827.pdf 228 Kb application/pdf View Download
55. Final_compile_ Written_result_ Primary_Manang 0750827.pdf 144 Kb application/pdf View Download
54. Final_compile_ Written_result_ Primary_Lamjung 0750827.pdf 195 Kb application/pdf View Download

Our Offices