शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७५।०९। ०१ गते प्रकाशन गरेको प्राथमिक तहको नतिजा

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७५।०९। ०१ गते प्रकाशन गरेको  प्राथमिक तहको नतिजा 


Attached Documents
Title Size Type View Download
74. Final_compile_ Written_result_ Primary_Bara0750901.pdf 140 Kb application/pdf View Download
73. Final_compile_ Written_result_ Primary_Lalitpur0750901.pdf 181 Kb application/pdf View Download
72. Final_compile_ Written_result_ Primary_Parsa0750901.pdf 169 Kb application/pdf View Download
71. Final_compile_ Written_result_ Primary_Bhaktapur0750901.pdf 173 Kb application/pdf View Download
70. Final_compile_ Written_result_ Primary_Sindhupalchok0750901.pdf 229 Kb application/pdf View Download