शैक्षिक सत्र २०७६ देखि कक्षा ९ मा प्राविधिक धार सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

शैक्षिक सत्र २०७६ देखि कक्षा ९ मा प्राविधिक धार सञ्चालन सम्बन्धी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
प्राविधिक धार ९।१२ नयाँ सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 353 Kb application/pdf View Download