स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाका लागि सिफारिस पठाइएको ।

स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाका लागि सिफारिस पठाइएको ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाका लागि सिफारिस पठाइएको । 1060 Kb image/jpeg View Download
स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुकाे जिल्लागत नामावली । 932 Kb application/pdf View Download

Our Offices