शिक्षक नियुक्ति तथा पदस्थापनका लागि सिफारिस गरी पठाइएको ।

 शिक्षक नियुक्ति तथा पदस्थापनका लागि सिफारिस गरी पठाइएको ।(सिफारिश सूची शिक्षाा विकास तथा समन्वय इकाइको इमेलमा पठाइएको ।)


Attached Documents
Title Size Type View Download
स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाका लागि सिफारिस गरिएको बारे 422 Kb application/pdf View Download

Our Offices