खुला विद्यालयका लागि लक्षित कक्षा १०का थप विषयमा स्वध्ययन सामग्रीहरु


Attached Documents
Title Size Type View Download
कार्यालय सञ्चालन र लेखा 4322 Kb application/pdf View Download
अर्थशास्त्र 3151 Kb application/pdf View Download
स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा 4364 Kb application/pdf View Download
जनसङ्ख्या शिक्षा 3527 Kb application/pdf View Download