विद्यालय स्वागत कार्यक्रम पोस्टर २०६४

 विद्यालय स्वागत कार्यक्रम पोस्टर २०६४


Attached Documents
Title Size Type View Download
आवश्यक समन्वय गर्ने सम्बन्धमा 874 Kb image/jpeg View Download
प्राविधिक धारका विद्यालयको विद्यार्थी संख्या उपलब्ध गराउने 814 Kb image/jpeg View Download
अस्थायी शिक्षको विवरण पठाउने सम्बन्धमा 1409 Kb application/pdf View Download
शिक्षा विभागद्धारा प्रकाशित मिति २०७३-०६-०१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी गतिविधी 253 Kb application/pdf View Download
अस्थायी शिक्षकको विवरण भर्ने सम्बन्धी स्पष्ट पारिएको 931 Kb image/jpeg View Download
उच्चमाध्यमिक तह को दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थानीय भत्ता सम्बन्धमा 862 Kb image/jpeg View Download
सच्याइएको सम्बन्धमा 847 Kb image/jpeg View Download
विद्यालय_स्वागत_कार्यक्रम_पोस्टर_२०६४ 56 Kb image/jpeg View Download